Cookie Consent by Free Privacy Policy website Vodoprávní úřad – stavba nové studny pro domácnosti | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Odbor životního prostředí > Vodoprávní úřad – stavba nové studny pro domácnosti

Vodoprávní úřad – stavba nové studny pro domácnosti

Sdílet Facebook Twitter

Plánuji realizovat studnu pro osobní potřebu (např. zalévání zahrady, zásobování domácnosti apod.).

Pro stavbu studny a odběr podzemní vody předchází povolení hydrogeol. průzkumného vrtu dle §17 vodního zákona a dále je třeba stavebního povolení a povolení k odběru podzemních vod.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit?

Osobně na odboru životního prostředí Městského úřadu Holice, Holubova 1, ve 2. nadzemní podlaží, v úřední dny, v ostatní dny tamtéž po předchozí domluvě.

Dále můžete využít elektronickou podatelnu pro podávání a žádosti opatřené zaručeným elektronickým podpisem a e-mailovou adresu odborného referenta ve tvaru příjmení@mestoholice.cz.

Radka Rückerová

Božena Křemenáková

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou?

  • žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých domácností

Z příloh uvedených na konci žádosti jsou to pouze tyto přílohy:

1. Situace širších vztahů
2. Kopie katastrální mapy
3. Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (hydrogeologický posudek ve dvou provedeních)
6. Doklad o vlastnickém právu
7. Dokumentace pro vydání společného povolení (příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. – Žádost o vydání společného povolení)

V případě prodloužení povolení k odběru podzemních vod ze studny je nutná konzultace s vodoprávním úřadem.