Cookie Consent by Free Privacy Policy website Parkovací průkazy pro osoby se zdravotním postižením | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Sociální odbor > Parkovací průkazy pro osoby se zdravotním postižením

Parkovací průkazy pro osoby se zdravotním postižením

Sdílet Facebook Twitter

Držitelé průkazu mimořádných výhod ZTP (s výjimkou osob postižených úplnou nebo praktickou hluchotou) a ZTP/P jsou oprávněni při řízení motorového vozidla nebo při přepravě tímto vozidlem využívat speciální označení vozidla O7 (parkovací průkaz).

  • občan starší 18 let, který je způsobilý k právním úkonům (při jednání musí být přítomen osobně)
  • zákonný zástupce nezletilého dítěte
  • opatrovník občana, kterému byla soudním rozhodnutím omezena způsobilost k právním úkonům

Žadatel musí být hlášen k trvalému pobytu ve správním obvodu města Holic, jako úřadu obce s rozšířenou působností.

Doklady potřebné pro vydání parkovacího průkazu:

  • platný občanský průkaz,
  • platný průkaz osoby se zdravotním postižením II. nebo III. stupně (ZTP, ZTP/P) – s výjimkou průkazů ZTP vydaných z důvodu postižení úplnou nebo praktickou hluchotou,
  • fotografie žadatele o rozměru 45 × 35 mm s jeho aktuální podobou,
  • při vydání parkovacího průkazu pro nezletilého předloží zákonný zástupce rodný list dítěte, pokud jej nemá zapsané ve svém občanském průkazu,
  • při vydání parkovacího průkazu osobě, které byla soudním rozhodnutím omezena způsobilost k právním úkonům, předloží její opatrovník svůj občanský průkaz a Listinu o ustanovení opatrovníka vydanou příslušným soudem.