Cookie Consent by Free Privacy Policy website Krizové řízení a obrana | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Správní odbor > Krizové řízení a obrana

Krizové řízení a obrana

Sdílet Facebook Twitter

  • zabezpečování plnění úkolů MÚ a obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a příprava podkladů pro starostu města pro plnění jeho úkolů dle tohoto zákona
  • zabezpečování plnění úkolů MÚ dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů a příprava podkladů pro starostu města pro plnění jeho úkolů dle tohoto zákona
  • zabezpečování plnění úkolů města Holic dle zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně výkonu státní správy v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle tohoto zákona
  • zabezpečování plnění úkolů města Holic na úseku obrany státu dle zákona č. 218/1999 Sb. (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně výkonu státní správy v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle těchto zákonů
  • zabezpečování agendy civilní ochrany v působnosti města Holic
  • zabezpečování dohledu nad provozuschopností výstražného a vyrozumívacího systému města Holic
  • zabezpečování plnění úkolů MÚ vzhledem k organizačním složkám města – Jednotce sboru dobrovolných hasičů
  • zabezpečování plnění úkolů města Holic a MÚ podle § 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
  • výkon funkce gestora tvorby a aktualizace dokumentů krizového řízení
  • výkon funkce gestora činnosti bezpečnostní rady města Holic, krizového štábu, povodňové komise města Holic a povodňové komise obce s rozšířenou působností