Matrika

Sdílet Facebook Twitter

Tato oblast zahrnuje evidenci narození, úmrtí a uzavření manželství ve správním obvodu matričního úřadu Holice včetně vydávání matričních dokladů (rodný list, úmrtní list, oddací list); vydávání druhopisů těchto matričních dokladů a úplných výpisů z matrik, změny a prohlášení ve věci jména a příjmení, žádosti o zápis do zvláštní matriky (pro narození, manželství a úmrtí, ke kterým došlo  v zahraničí), určení otcovství, vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v zahraničí, vydání osvědčení k církevnímu sňatku ve správním obvodu matričního úřadu Holice. Dále pak ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace), přihlášení k trvalému pobytu, ukončení trvalého pobytu, návrh na zrušení místa trvalého pobytu.

Podrobné informace o službách pro veřejnost v této oblasti s popisem právních předpisů včetně postupu kam se obrátit, jaké doklady je třeba doložit, výše správních poplatků atd. lze najít na stránkách mvcr.cz.