Občanské průkazy

Sdílet Facebook Twitter

O občanský průkaz (dále jen OP) můžete zažádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. OP si následně vyzvednete u obecního úřadu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání. Lhůta pro vyhotovení je 30 dnů ode dne podání žádosti.

Upozorňujeme, že se již nepodává vyplněná žádost na úředním tiskopisu. Žádost vyplní a se všemi potřebnými údaji vytiskne, včetně fotografie, úředník na místě. Vy svým podpisem potvrdíte správnost údajů.

K vydání prvního OP potřebujete

  • rodný list dítěte, rodičů nebo platný cestovní doklad

K vydání nového OP potřebujete:

  • Dosavadní OP, doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. potvrzení o změně místa trvalého pobytu, potvrzení o změně stavu, diplom).
  • Občan, který nemůže předložit dosavadní OP, je povinen prokázat totožnost jinou veřejnou listinou, např. rodný list, řidičský průkaz, cestovní doklad (dále jen CD) nebo účastí dvou svědků.

Při převzetí občanského průkazu si zvolíte bezpečnostní osobní kód. Ten slouží k autentizaci při elektronické identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné správy.

OP lze za správní poplatek převzít i u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, než který uvedete v žádosti.

Další informace o této oblasti najdete na portálu veřejné správy.