Cookie Consent by Free Privacy Policy website Ostatní | Holice | město neznámé energie

Ostatní

Sdílet Facebook Twitter

Správní odbor dále zajišťuje tyto činnosti:

  • evidence válečných hrobů a památníků (ve smyslu zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech),
  • nákup odborné literatury,
  • legislativní spolupráce při přípravě právních předpisů města Holic,
  • vedení evidence stížností ve smyslu ustanovení části sedmé zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů – zásady pro postup při vyřizování stížností ke stažení níže,
  • zásady pro postup při vyřizování stížností na Městském úřadu Holice,
  • vedení evidence žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • přijímání a vyřizování žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – žádost ke stažení níže.

Na úseku voleb podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů a č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně některých zákonů – vše ve znění pozdějších předpisů. Jde především o organizačně technické zabezpečení voleb, vedení seznamu voličů, registrace kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí, spolupráce s okrskovými volebními komisemi apod.

Na úseku veřejných sbírek dle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů. Jde především o přijímání oznámení týkajících se pokladniček (např. Tříkrálová sbírka), zajišťování pečetění a rozpečeťování pokladniček, ověřování počtu a náležitostí sběracích listin apod.).