Cookie Consent by Free Privacy Policy website Projednávání přestupků (proti občanskému soužití, majetku apod.) | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Správní odbor > Projednávání přestupků (proti občanskému soužití, majetku apod.)

Projednávání přestupků (proti občanskému soužití, majetku apod.)

Sdílet Facebook Twitter

Výkon státní správy v oblasti vyřizování přestupků na úseku:

  • ochrany zvířat proti týrání (nezabezpečení zvířat proti úniku, volný pohyb psů mimo vyhrazená místa),
  • ochrany před účinky návykových látek (přechovávání návykových látek, pěstování rostlin nebo hub obsahujících návykovou látku, prodej či podání alkoholického nápoje nebo tabákového výrobku osobně mladší 18 let),
  • střelných zbraní a střeliva (neodevzdání neplatného zbrojního průkazu, manipulace se zbraní na veřejnosti v podnapilém stavu),
  • pořádku ve státní správě a samosprávě (porušení povinnosti stanovené v právním předpisu obce),
  • veřejného pořádku (rušení nočního klidu, znečistění veřejného prostranství, poškození či neoprávněný zábor veřejného prostranství),
  • občanského soužití (ublížení na cti, ublížení na zdraví, schválnost, hrubé jednání) a proti majetku (krádež, zničení či poškození cizí věci).