Cookie Consent by Free Privacy Policy website Post Bellum projekty | Holice | město neznámé energie
Úvod > Infocentrum > Osobnosti města > Post Bellum projekty

Post Bellum projekty

Post Bellum je nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století. Založila ji skupina českých novinářů a historiků, kteří se potkávali na tiskových konferencích a výročních pietních akcích a byli přesvědčeni, že pamětníci musí dostat příležitost svůj příběh vyprávět vcelku, souvisle a detailně.

Stěžejním projektem Post Bellum se proto stala Paměť národa, sbírka vzpomínek konkrétních osobností, fotografií, deníků a různých archiválií z období totalit 20. století.  Dnes sbírka čítá tisíce zpracovaných pamětníků a jako internetový archiv je přístupná široké veřejnosti.

Zahrnuje především vzpomínky válečných veteránů z 2. světové války, přeživších holocaustu, odbojářů, vyprávění politických vězňů, představitelů disentu, příběhy novodobých vojenských veteránů, představitelů národnostních menšin, ale také těch, kteří se stali součástí represivních složek totalitních režimů – Státní bezpečnosti, KGB a jiných.

Další činností Post Bellum je vzdělávací projekt s názvem Příběhy našich sousedů, určený pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií. Ti mají za úkol pod vedením svého učitele a za podpory koordinátora vyzpovídat pamětníka, natočit jeho celoživotní vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy, a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument.

Někteří podle příběhu kreslí komiks, jiní tvoří prezentaci pro spolužáky, další se vydají do Českého rozhlasu, kde jim redaktoři pomohou sestříhat nahrávku do rozhlasového dokumentu. Děti se také mohou zúčastnit video workshopu, kde se naučí základům práce s kamerou i tomu, jak natočený materiál sestříhat. Nakonec vystoupí před publikem a výsledky své práce představí veřejnosti a odborné porotě.

Město Holice podporuje činnost organizace Post Bellum. V rámci realizace projektů byly s významnými holickými osobnostmi vytvořeny následující reportáže:

Zobrazit obrázek: Jitka Juračková

Jitka Juračková

Příběhy našich sousedů

Více informací

Zobrazit obrázek: Jitka Koudelková

Jitka Koudelková

Příběhy našich sousedů

Více informací

Zobrazit obrázek: Vladimír Hojka

Vladimír Hojka

Příběhy našich sousedů

Více informací