Cookie Consent by Free Privacy Policy website Informace v otázkách a odpovědích | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Odbor finanční a školství > Informace v otázkách a odpovědích

Informace v otázkách a odpovědích

29. 3. 2022 |

Sdílet Facebook Twitter

Nová služba hrazení místních poplatků v otázkách a odpovědích

Komu je služba určena?
Všem poplatníkům místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (komunální odpad) a dále všem poplatníkům poplatku ze psů (dále pouze poplatek).
O co se vlastně jedná?
Od příštího roku již nebudou plošně distribuovány tištěné složenky s platebními údaji. Nová služba naopak nabídne zasílání podkladů pro platbu poplatků elektronickou formou, dále pak vyrozumění o případném nedoplatku, ale např. i jednoduché placení pomocí QR kódu.
Jak mám postupovat, pokud budu mít zájem tuto službu využívat?
Vyplnit žádost, kterou lze získat na webových stránkách města Holic, případně ve vestibulu městského úřadu. Vyplněnou žádost je možné zaslat na e-mail: mistnipoplatky@mestoholice.cz nebo ji můžete odevzdat na podatelně ve vestibulu MÚ Holice případně vložit do sběrného boxu, který bude ve vestibulu MÚ Holice umístěn do konce června 2022.
Když se přihlásím k této službě, dostanu zároveň tištěnou složenku pro placení poplatku?
Ne, poplatníci, kteří se přihlásí k této službě, již neobdrží tištěnou složenku.
Od kdy je tato služba dostupná?
Už v roce 2023 obdržíte údaje k placení e-mailem. Přihlášení k zasílání e-mailu s platebními údaji za poplatky je možné učinit od letošního roku. Ke službě je možné se přihlásit do 31. prosince 2022. Pokyny k placení za rok 2022 ještě obdržíte na tištěné složence.
Budu muset žádost podávat každý rok?
Nikoli. Tato žádost platí i pro následující roky.
Jak postupovat, pokud budu měnit e-mailovou adresu nebo budu chtít tuto službu zrušit?
Tuto skutečnost je třeba oznámit pomocí formuláře „Žádost o změnu/ukončení zasílání údajů pro placení poplatku“, který naleznete na webových stránkách města.
Pokud nadále preferuji tištěnou složenku, jak mám postupovat?
Je třeba opět vyplnit „Žádost ve věci zasílání údajů pro placení místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a místního poplatku ze psů“, aby pro vás bylo možné tištěnou složenku nachystat. Složenku si následně osobně vyzvednete na MÚ Holice, kde pro vás bude připravena vždy od konce března daného roku.
Jak je to se známkou na popelnice?
Modrou nalepovací známku jste obdrželi společně se složenkou. Je platná nejen letos, ale i pro roky další. V případě, že budete měnit sběrnou nádobu, je možné si vyzvednout náhradní známku na MÚ Holice.
Jaká je výše poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a místního poplatku ze psů?
Sazba poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je dle obecně závazné vyhlášky města Holic č. 4/2023 Sb. 840 Kč. 
Sazba místního poplatku ze psů je dle obecně závazné vyhlášky města Holic č. 5/2023 Sb. následující: 
1) u psa chovaného v rodinném domku 360 Kč za prvního psa, 720 Kč za každého dalšího psa téhož poplatníka
2) u psa chovaného v ostatních domech (bytový dům, ohlašovna, ubytovna …) 720 Kč za prvního psa, 1.440 Kč za každého dalšího psa téhož poplatníka
3) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 180 Kč za prvního psa, 300 Kč za každého dalšího psa téhož poplatníka.
Kde získám údaje k uhrazení poplatku?
- Obdržením e-mailu prostřednictvím nově zřizované služby.
- Na webových stránkách města https://www.holice.cz/mesto-a-urad/e-sluzby/poplatky/ po zadání rodného čísla.
- Na tištěné složence, kterou si nově poplatník bude od konce března 2023 osobně vyzvedávat na MÚ Holice.
Jaké jsou možnosti úhrady poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a poplatku ze psů?
- Zřízením trvalého příkazu na základě obdržených údajů k platbě.
- Převodem nebo pomocí platební aplikace.
- Hotově nebo kartou na pokladně MÚ Holice nebo na poště (kde je potřeba počítat s administrativním poplatkem).
- Podle § 163 Daňového řádu č. 280/2009 Sb. nelze poplatek uhradit prostřednictvím SIPO a povolení k inkasu.
Jsou informace dostupné online?
Ano. Informace naleznete na webových stránkách města po kliknutí sem.
Na koho se můžu obrátit v případě doplňujících otázek či informací?
Budete-li potřebovat pomoci, nebo si nebudete jisti s postupem platby, můžete se obrátit na Odbor finanční a školství, na e-mail: vyborna@mestoholice.cz,
nebo na tel. +420 466 741 223.
Jak získám sběrné nádoby na odpad?
Barevné nádoby na odpad (žlutá, modrá a hnědá) jsou poplatníkovi přiděleny zdarma, ale nejsou vedeny na poplatníka, nýbrž jsou zaevidovány k číslu popisnému.
Nádobu na tuhý domovní odpad, 120 l nebo 240 l, si poplatník musí zakoupit.
Kde jsou sběrná místa na další odpad? Např. barevné a bílé sklo, kovy, elektrozařízení, jedlé oleje a tuky nebo oděvy a textil.
Seznam sběrných míst na území města Holic najdete na webových stránkách města, v sekci Odpadové hospodářství ˃˃ https://www.holice.eu/mesto-a-urad/odpadove-hospodarstvi/.
Jak vyřešit nevyvezenou nádobu na odpad?
Pro město Holice zajišťuje odvoz odpadu společnost Odeko s. r. o. V případě nevyvezení nádoby na odpad je kontaktujte na tel. č. +420 494 371 003.
Kde najdu termíny svozu odpadu v Holicích?
Svozové dny včetně ulic jsou vypsány na webových stránkách města Holice, v sekci Město a úřad --˃ Odpadové hospodářství --˃ Svozové dny https://www.holice.eu/mesto-a-urad/odpadove-hospodarstvi/svozove-dny/.
Co dělat, pokud mi vznikl přeplatek?
Na webové stránce https://www.holice.eu/mesto-a-urad/mestsky-urad/odbor-financni-a-skolstvi/ je možné vyplnit formulář Žádosti o vrácení přeplatku. Vrácení přeplatku podléhá zachování zásady hospodárnosti dle § 155 Daňového řádu č. 280/2009 Sb.