Cookie Consent by Free Privacy Policy website Přihlášení / odhlášení místního poplatku za komunální odpad | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Odbor finanční a školství > Přihlášení / odhlášení místního poplatku za komunální odpad

Přihlášení / odhlášení místního poplatku za komunální odpad

Sdílet Facebook Twitter

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen "poplatek za komunální odpad") je vybírán dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla - podrobné informace poplatkové povinnosti, najdete v obecně závazné vyhlášce města Holic.

Úhradu poplatku lze provádět v příjmové pokladně MÚ (hotově nebo platební kartou), dále bezhotovostním převodem na číslo účtu. Je třeba znát variabilní symbol, který snadno zjistíte zde.

Informace o svozových dnech komunálního, tříděného i bio odpadu najdete zde >>

 

Žádost ve věci zasílání údajů pro placení místního poplatku

Žádost o vrácení přeplatku místního poplatku za komunální odpad

Žádost o změnu nebo zrušení služby zasílání údajů e-mailem