Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Odbor finanční a školství > Přihlášení / odhlášení místního poplatku za komunální odpad

Přihlášení / odhlášení místního poplatku za komunální odpad

Sdílet Facebook Twitter

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen "poplatek za komunální odpad") je vybírán dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla - podrobné informace poplatkové povinnosti, najdete v obecně závazné vyhlášce města Holic.

Úhradu poplatku lze provádět v příjmové pokladně MÚ (hotově nebo platební kartou), dále bezhotovostním převodem na číslo účtu. Je třeba znát variabilní symbol, který snadno zjistíte zde.

Informace o svozových dnech komunálního, tříděného i bio odpadu najdete zde >>