Cookie Consent by Free Privacy Policy website Náhradní rodinná péče | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Sociální odbor > Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče

Sdílet Facebook Twitter

Pomoc ve věcech zprostředkování osvojení, pěstounské péče a další.

Účelem náhradní rodinné péče je vytvoření příznivého rodinného prostředí dětem, jímž se takové péče nedostává ve vlastní biologické rodině.

Pracovníci zejména ve věcech osvojení a pěstounské péče:

 • vyhledávají děti, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou osvojení nebo pěstounské péči včetně pěstounské péče na přechodnou dobu;
 • vyhledávají fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny včetně pěstounů na přechodnou dobu;
 • přijímají žádosti od osob, které mají zájem stát se osvojiteli, pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu;
 • přijímají oznámení soudu o udělení souhlasu rodiče s osvojením jejich dětí;
 • přijímají oznámení osob, které se souhlasem rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte a bez rozhodnutí příslušného orgánu převzali dítě do své péče s úmyslem přijmout dítě do své trvalé péče;
 • podávají návrh soudu:
  • na rozhodnutí, zda je třeba souhlasu rodiče k osvojení;
  • na svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu;
  • na zachování povinnosti a práva péče o dítě a osobního styku s dítětem u rodiče omezeného ve svéprávnosti;
  • na zbavení rodiče práva dát souhlas k osvojení nebo dalších povinností a práv osobní povahy, zbavil-li soud rodiče rodičovské zodpovědnosti;
 • zajišťují uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče a sledují jejich dodržování;
 • poskytují poradenskou pomoc;
 • sledují vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob;  
 • vykonávají funkci opatrovníka nebo poručníka a činí neodkladné úkony v zájmu dítěte a jeho zastoupení v době, kdy mu soudem není ustanoven poručník nebo pokud se ustanovený poručník neujme své funkce.