Cookie Consent by Free Privacy Policy website Sociální kurátor | Holice | město neznámé energie

Sociální kurátor

Sdílet Facebook Twitter

Na sociálního kurátora se mohou se svým problémem obrátit občané, jež se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nemůžou zvládnout vlastními silami a potřebují poskytnout pomoc a podporu. Týkat se to může především občanů, kteří se nacházejí v následujících sociálních situacích:

  • byli propuštěni z výkonu trestu odnětí svobody či vazby;
  • byli z výkonu trestu odnětí svobody propuštěni na podmínku;
  • proti nimž je vedeno trestní řízení;
  • mají výkon trestu odnětí svobody podmíněně odložený – překonávají nepříznivé sociální dopady spojené s výše popsanými sociálními situacemi;
  • jsou bez domova a bez přístřeší;
  • jsou závislí na alkoholu nebo jiných návykových látkách;
  • jejich způsob života je v rozporu se společenskými normami;
  • byli propuštěni ze školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy.