Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Správní odbor > Ztráty a nálezy – soupis nalezených věcí

Ztráty a nálezy – soupis nalezených věcí

Sdílet Facebook Twitter

Problematiku ztrát a nálezů upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Každý, kdo najde ztracenou věc, musí ji vrátit tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu obci, na jejímž území byla věc nalezena, zpravidla do tří dnů.

Byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení.

Přihlásí-li se úřadu vlastník věci, je vyzván odpovědným zaměstnancem k prokázání totožnosti a identifikaci ztracené věci tak, aby prokázal, že mu věc náleží. Vlastník věci je rovněž dle nového občanského zákoníku povinen nahradit městu náklady, které mu vznikly v souvislosti s jejím opatrováním.

Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nakládat s věcí jako poctivý držitel.

Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu, vydá se mu věc nebo výtěžek za ni stržený po zaplacení nákladů a nálezného.

Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 3 let od jejího odevzdání, nabude obec vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.

 

SOUPIS NÁLEZŮ:

22. února 2021 – 04/2021 – Dámské jízdní kolo VELAMOS – potok Ředička u Mušky

23. března 2021 – 06/2021 – Mobilní telefon – ulice Palackého 

19. dubna 2021 – 10/2021 – Svazek klíčů – vedle Qanta před vývěskami

22. dubna 2021 – 12/2021 – Dvoje dioptrické brýle v koženém obalu – Dudychova ulice

7. dubna 2021 – 13/2021 – Svazek klíčů – před lékárnou Na Poliklinice

7. dubna 2021 – 14/2021 – Řetízek s přívěskem – lékárna Na Poliklinice

28. dubna 2021 – 15/2021 – Klíč – malé boční parkoviště u Afrického muzea Dr. Emila Holuba

4. května 2021 – 16/2021 – Klíče – u vchodu na stadion z Holubovy ulice

10. května 2021 – 18/2021 – Svazek klíčů – za sběrným dvorem u remízku u kolejí

27. června 2021 – 22/2021 – Svazek klíčů – na louce za ulicí Pospíšilova

3. července 2021 – 23/2021 – Mobilní telefon – ulice Palackého

7. července 2021 – 24/2021 – Peněženka – ulice Komenského

11. července 2021 – 26/2021 – Klíč od automobilu – Horní Ředice

10. srpna 2021 – 31/2021 – Svazek klíčů – na MÚ Holice

18. srpna 2021 – 33/2021 – Svazek klíčů – na přechodu před Poliklinikou Holice

23. srpna 2021 – 35/2021 – Svazek klíčů – Nádražní ulice u zmrzliny

25. srpna 2021 – 37/2021 – Peněženka – chodník mezi obchodem Albert a lékárnou

 

 

 

Pokud je ve výše uvedeném soupisu uvedena vámi ztracená věc, kontaktujte nás na e-mailové adrese podatelna@mestoholice.cz, telefonicky na čísle +420 466 741 211 nebo se osobně dostavte na městský úřad, Holubova 1, Holice (kancelář Informací ve vestibulu budovy úřadu). Pracoviště je k dispozici v úředních hodinách.

Před návštěvou městského úřadu doporučujeme kontaktovat odpovědného pracovníka kvůli jeho přítomnosti a na osobní schůzce se domluvit.

Nalezené doklady (občanské průkazy, cestovní pasy) se předávají na oddělení osobních dokladů.

Informace o nálezech podává Miroslava Hlavová, tel. +420 466 741 211 (pouze ve všední dny).

 

Nálezy z minulých let, které dosud nenašly své majitele: