Komise rady

Sdílet Facebook Twitter

Komise rady jsou iniciativní a poradní orgány rady města. Svá stanoviska a náměty předkládají radě města.

Komise je též výkonným orgánem, jestliže jí byl svěřen výkon přenesené působnosti. Komise je ze své činnosti odpovědna radě města; ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku odpovídá starostovi. Zákonná úprava je obsažena v § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Poradní komise a iniciativní komise

Komise dopravy, bezpečnosti, prevence

 • Tomáš Formánek – předseda
 • Petr Voženílek – tajemník
 • Zdeněk Hloupý – člen komise
 • Václav Janda – člen komise
 • Roman Knížek – člen komise
 • Ondřej Matoušek – člen komise
 • Jiří Růžička – člen komise
 • Petr Rychlík – člen komise

Kulturní komise

 • Mgr. Lukáš Peška – předseda
 • Bc. Radka Vohralíková – tajemnice
 • Vít Doubravský – člen komise
 • Hana Flekrová – členka komise
 • Václav Kment – člen komise
 • Ing. Karel Král – člen komise
 • Jaromír Lohniský – člen komise
 • Radek Mikuláš – člen komise

Komise majetková a bytová

 • Ing. Vítězslav Vondrouš – předseda
 • Bc. Vendula Valendová – tajemnice
 • Petr Bajer – člen komise
 • Mgr. Ladislav Effenberk – člen komise
 • Lukáš Horský – člen komise
 • Ing. Miroslav Jirsa – člen komise
 • Ing. Jaroslav Presse – člen komise
 • Ing. Petr Půlpán – člen komise
 • Petr Sopoliga – člen komise

Komise sociální, zdravotní

 • Mgr. Ondřej Výborný – předseda
 • Lenka Machatá, DiS – tajemnice
 • Šárka Bajerová – členka komise
 • Hana Dalecká – členka komise
 • Iveta Hanzlíková – členka komise
 • Antonín Janeba – člen komise
 • Radek Chotěnovský – člen komise
 • Lada Študentová – členka komise

Sportovní komise

 • Roman Hlava – předseda
 • Soňa Marková – tajemnice
 • Tomáš Bartoníček – člen komise
 • Lukáš Horský – člen komise
 • Roman Kašpar – člen komise
 • Zdeněk Nývlt – člen komise
 • Ing. Petr Půlpán – člen komise
 • JUDr. Petr Šáda – člen komise

Sbor pro občanské záležitosti

 • Petr Kačer – předseda
 • Marie Beková – členka komise
 • Hana Horodyská – členka komise
 • Alena Lochmanová – členka komise
 • Mgr. Jaroslava Janečková – členka komise
 • Marcela Pavlisková – členka komise
 • Hana Voříšková – členka komise

Komise školská

 • Mgr. Dana Půlpánová – předsedkyně
 • Dagmar Spitzerová – tajemnice
 • Bc. Lenka Chotěnovská – členka komise
 • Jitka Kosařová – členka komise
 • Mgr. Roman Matoušek – člen komise
 • Mgr. Miroslava Myslivcová – členka komise
 • Lenka Netolická – členka komise
 • Mgr. Marie Poláčková – členka komise