Úvod > Město a úřad > Vedení a orgány města > Výbory zastupitelstva

Výbory zastupitelstva

Sdílet Facebook Twitter

Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva města. Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města.

Pro volební období 2018–2022 zřídilo zastupitelstvo města finanční a kontrolní výbor. Oba výbory jsou jsou orgány zastupitelstva města, které jsou zastupitelstvem zřizovány povinně. Zákonná úprava je obsažena v § 117 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník městského úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na městském úřadu.

Finanční výbor

Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města.

 • Petr Bajer – předseda
 • Ing. Eva Vorlová – tajemnice
 • Petr Rychlík – člen výboru
 • Ing. Josef Koška – člen výboru
 • David Urbánek – člen výboru
 • Josef Kozel – člen výboru
 • Petr Sopoliga – člen výboru
 • Martin Blažej – člen výboru

Kontrolní výbor

Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva města a rady města, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města.

 • Antonín Oliva – předseda
 • Petra Pekáčová – tajemnice
 • Mgr. Daniel Tocháček – člen výboru
 • MVDr. Otto Filip – člen výboru
 • Mgr. Dagmar Kulhavá – členka výboru
 • Stanislav Kovalčík – člen výboru
 • Tomáš Formánek – člen výboru
 • PaeDr. Václav Vojtěch, CSc. – člen výboru