Cookie Consent by Free Privacy Policy website Identita města | Holice | město neznámé energie

Identita města

Sdílet Facebook Twitter

Hlavni_png

Nový grafický vizuál města Holic. Vychází z historie a historických souvislostí města, zároveň ho posouvá do 21. stolení svou moderností. Není náhradou stávajícího erbu, ale vychází z něho.

Svou identitu nemají pouze fyzické osoby, ale také osoby právnické (společnosti, instituce). Taková identita se nazývá korporátní a jedná se o soubor prvků (logotyp, fonty, ikony) s jednotným vizuálním stylem. Díky nim lidé snadno identifikují danou společnost a zároveň se s ní ztotožní její zaměstnanci/členové. Ne jinak je tomu v případě měst. Cílem je usnadnit občanům identifikaci se svým městem a posílit jejich hrdost na místo, v němž žijí. Zároveň se tak odliší od ostatních měst a tím zvýší svou atraktivitu nejen pro turisty, ale také pro případné potenciální investory či rezidenty.

Město HOLICE není jen Africké muzeum a Dr. Emil Holub. Holice mají bohatou historii, architektonicky zajímavé památky a mohou se pyšnit i dalšími významnými osobnostmi, jako je například celosvětově uznávaný malíř a sochař Karel Malich. Byla by ohromná škoda neukázat světu všechny skvosty, které Holice ukrývají. Cílem tvorby nové identity města bylo zdůraznit odkaz na historii a tradice a posílit tak patriotismus obyvatel a jejich vztah k městu.

Pro Holice bylo vytvořeno nové logo a prezentace jednotného vizuálního stylu, který má za cíl vytvoření ucelené, originální a nezaměnitelné tváře města, která se stane moderním nástrojem pro komunikaci ve 21. století. Logo se skládá ze symbolu (erbu) a logotypu (nápisu) Holice. Dominantním prvkem loga je stylizovaný erb vycházející z původního městského erbu. Má více podob a variant vzhledem k různorodému použití. Jako hlavní městské logo bylo zvoleno písmeno H v erbu v modro-žluté kombinaci. Logo má i podobu čárovou, která je více „designová“ a hodí se pro decentní použití, zejména do podkresové grafiky – například pro prezentace, dárky a reklamní předměty apod.

Tvar erbu se promítá také do doplňkové grafiky. Pomocí autorských lineárních kreseb jsou vyobrazeny významné prvky, které Holice charakterizují a které dohromady utvářejí kulturně historické povědomí. Vykreslováním jednotlivých zajímavostí do základního tvaru erbu tak vznikla unikátní galerie obrazů, s jejichž pomocí opět ožívá duch města. Připomíná obyvatelům Holic i širokému okolí, že mají být na co hrdí. V současné době je vytvořena řada symbolů (erbů), např. Dr. Emil Holub, Sokolovna atd. a zároveň jeden erb společný, který je kombinací více motivů. Postupně mohou vznikat samostatné erby pro další významné akce, osobnosti a instituce. Město utváří samotní lidé a s ní i její identitu, která nikdy nekončí. Proto i obrazová galerie může být nekonečná.

České město si určitě zaslouží i český FONT. Pro ztvárnění logo-typu Holic bylo zvoleno písmo JUVENIS z dílny předního typografa a grafika Františka Štorma. Jedná se o moderní font, vyznačující se rozmanitými patkami. Má v sobě prvky hravosti a navíc je skvěle čitelný. JUVENIS se bude velmi dobře vyjímat v kontrastu s ilustracemi, neboť je už sám o sobě vizuálně bohatý.

HOLICE – město neznámé energie. Slogan, který je citátem váženého holického rodáka, sochaře, malíře a grafika Karla Malicha. Karel Malich pracoval s termínem energie v mnoha svých dílech. I když po 2. světové válce z Holic odešel, na své rodné město nikdy nezanevřel. Jako ředitel kulturního domu se s Karlem Malichem zkontaktoval Vítězslav Vondrouš, který ho mimo spolupráce s městem Holice i pravidelně navštěvoval v jeho pražském ateliéru. Před jednou takovou návštěvou Vítězslava Vondrouše si Karel Malich zapsal na kus papírku kromě data a času jejich schůzky (čtvrtek 3. dubna 2014 v 10.30) také heslo "HOLICE, město neznámé energie". Se svolením rodiny Karla Malicha se tato věta stala claimem (sloganem) našeho města.

Slovo NEZNÁMÉ lze ve sloganu obměňovat v návaznosti na konkrétní společenskou událost. Lze pracovat např. se slovy KULTURNÍ, DUCHOVNÍ, TRADIČNÍ, HUDEBNÍ, SPORTOVNÍ.

Prezentace nové identity města Holic na YouTube >>

Pravidla pro užívání městských symbolů