Kaple Nanebevzetí Panny Marie

Trasa: Od Holuba k Malichovi
Stanoviště: Hřbitov

Sdílet Facebook Twitter

Kaple Nanebevzetí Panny Marie

Kaple Nanebevzetí Panny Marie byla postavena v roce 1857 nákladem holického měšťana Karla Holuba a jeho synů Václava a Karla z čp. 109. Karel Holub, od 18. května 1848 purkmistr města, se 11. prosince 1870 stal prvním starostou holického Sokola a v témže roce byl jedním z dvojice zakladatelů Občanské záložny. Ve věžičce kaple visí malý blíže nedatovaný zvonek. Vlevo od kaple stojí dřevěná zvonička s dalším malým zvonem. Kaple se na přelomu let 2020 a 2021 dočkala generální opravy.

Galerie

Zobrazit obrázek: Blíže nedatovaný zvon na ruční zvonění
Pamětní deska upomínající na založení kaple
}