Holický Slavín

Trasa: Od Holuba k Malichovi
Stanoviště: Hřbitov

Sdílet Facebook Twitter

P. Jakub Jindra

Za kaplí Nanebevzetí Panny Marie se nachází hrob se železným křížem. Je v něm pohřben vlastenecký kněz pater Jakub Jindra (* 2. února 1811 v Litomyšli, † 7. června 1876 v Holicích), který jako katecheta působil ve Vysokém Mýtě, později se stal farářem v Chocni a s titulem biskupského vikáře nakonec děkanem v Holicích. Pozoruhodné je především jeho národní cítění a politické působení. V roce 1848 při prohlášení konstituce figuroval mezi slavnostními řečníky, působil též jako poslanec zemského sněmu, v němž zastupoval města Litomyšl a Polička. Na podzim roku 1849 u sebe skrýval Karla Havlíčka Borovského, pronásledovaného policií. Po volbě prvního okresního zastupitelstva v roce 1865 zastupoval ve výboru Holice.

Hrob P. Jakuba Jindry

Šimon Sohn z Geissbergu

C. k. setník na odpočinku. V lednu 1780 se v rodině Sohnů v polském Krakově narodil chlapec František. V dospělosti nastoupil vojenskou dráhu a účastnil se například napoleonských válek, neušel ani těžkému zranění. V roce 1834 byl povýšen na setníka a před odchodem z aktivní služby požádal o povýšení do šlechtického stavu. Za dlouholeté vojenské služby mu císař Ferdinand V. Dobrotivý udělil predikát pro všechno potomstvo obojího pohlaví. A tak se z něho 30. září 1838 stal František Sohn z Geissbergu.

V otcových stopách šel syn Šimon. Když byl po odsloužených letech penzionován, vydal se na odpočinek do Holic, kde se seznámil s Františkou Nechvílovou ze Starých Holic. Jí se v roce 1866 narodila nemanželská dcera Žofie. Až po čase se k otcovství přihlásil právě setník Šimon Sohn z Geissbergu a jak vyžadovala důstojnická čest, 8. listopadu 1869 si Františku vzal za ženu. Tím se i malé Žofii dostalo šlechtického predikátu. Po smrti rodičů zůstala Žofie bez prostředků a v Holicích se živila jako trafikantka. Zůstala poslední svého rodu, a když v roce 1947 zemřela, její rod vymřel. Pochována byla do hrobu rodičů.

Náhrobek Šimona Sohna z Geissbergu
}