Cookie Consent by Free Privacy Policy website Výsledky hlasování o podobě lávky přes Ředický potok u Topasu | Holice | město neznámé energie
Úvod > Infocentrum > Aktuality > 2021 > Výsledky hlasování o podobě lávky přes Ředický potok u Topasu

Výsledky hlasování o podobě lávky přes Ředický potok u Topasu

25. 10. 2021 | Barbora Štěpánová

Sdílet Facebook Twitter

Lávka bude! Ale jaká?

Od srpna až do konce září jste měli možnost prostřednictvím Mobilního rozhlasu nebo vyplněných hlasovacích lístků spolurozhodovat o podobě nové lávky přes Ředický potok u Topasu. Výsledkem studentské soutěže města Holic a Katedry architektury FSV ČVUT v Praze bylo celkem 17 návrhů architektonického a konstrukčního řešení. Dle pravidel soutěže měly o vítězném návrhu rozhodovat celkem 4 poroty – veřejnost, architekti, laická porota a odborníci z ČVUT.

Seznámíme vás s výsledky jednotlivých porot a na konci vše sečteme a podtrhneme, abychom zjistili, čí návrh bude skutečně realizován.

Z holické veřejnosti se do ankety zapojilo celkem 334 respondentů, kteří rozhodli o prvních třech příčkách takto:

 1. Marek Hais
 2. Pavel Jelínek
 3. Eliška Svítilová

Výsledky hlasování odborné poroty nezávislých architektů:

 1. Tereza Dvořáková
 2. Marek Hais
 3. Nella Raková

Laická porota se shodla na tomto pořadí:

 1. Eliška Svítilová
 2. Tereza Dvořáková
 3. Lenka Mandelová

A v neposlední řadě názor odborné poroty ČVUT:

 1. Tereza Dvořáková
 2. Vojtěch Vodička
 3. Pavel Jelínek

Jak je vidět, tak Marek Hais, který se svým návrhem vyhrál u Holické veřejnosti například nebyl na medailových příčkách u porotců na ČVUT. Jako potenciální nevýhody pro realizaci tohoto návrhu uváděli porotci například nepřehlednost v místě „křižovatky“, omezení kontaktu s bezprostředním okolím, bezpečnost nebo spíše limitující nežli přínosné rozšíření pro posezení.

Po sečtení bodů u všech kandidátů dopadlo konečné pořadí takto (maximální počet bodů: 68):

 1. Tereza Dvořáková (64 bodů)
 2. Marek Hais (57 bodů)
 3. Veronika Koubová (48 bodů)

Podle odborné poroty ČVUT v sobě lávka Terezy Dvořákové kombinuje všechny aspekty, které si území žádá. Je elegantní, jednoduchá, provozně příjemná a současná. Oceněny byly také příjemné materiály a velmi citlivé pochopení nedostatků místa, které se lávka svou přítomností snaží dál řešit. „Tvar lávky je trojúhelník, který podporuje tři směry pohybu, zároveň tak vytváří v rámci kompaktního tvaru zónování na pohyb a odpočinek,“ píše o svém návrhu jeho autorka.

Odborné poroty braly na vědomí i kritéria pro hodnocení soutěže:

 • kvalita architektonického návrhu a urbanistického začlenění
 • náklady na realizaci návrhu (cca. ve stejné výši jako lávka u gymnázia)
 • kvalita koncepce konstrukčního řešení
 • naplnění požadavků zadavatele

Pokud vás zajímají komentáře odborné poroty ke všem návrhům, najdete je níže.

Marku Haisovi, který zabodoval v hlasování holické veřejnosti, udělí město speciální věcnou cenu.

A jak to bude s lávkou dál? V letošním roce je v plánu zadání projektové dokumentace a poté dojde k realizaci lávky samotné. Díky vám všem, kteří jste si našli čas a zapojili se aktivně do rozhodování.

Vítězný návrh Terezy Dvořákové

Vyjádření poroty k jednotlivým návrhům

Návrhy jsou seřazeny dle pořadí přijetí.

Návrh č. 1 – Bc. Pavel Jelínek

STRUČNÝ KOMENTÁŘ:

Jednoduchý, elegantní, střídmý návrh připomínající památku letců, kteří bojovali v bitvě o Británii.

PŘEDNOSTI NÁVRHU:

Elegantní křivka náběžné hrany křídla.

NEGATIVNÍ STRÁNKY NÁVRHU:

Realizace návrhu v uvažované podobě bude velmi složitá na řemeslné a technické provedení detailů. Návrh bude také ovlivněn normovými požadavky a nebude ušetřen kompromisních řešení.

Na tento návrh se můžete podívat zde >>

Návrh č. 2 – Bc. Kristýna Brudnová

STRUČNÝ KOMENTÁŘ:

Zajímavý tvar tubusu obaleného "papírem". Lávka evokuje staré kryté dřevěné mosty.

PŘEDNOSTI NÁVRHU:

Velmi lákavá představa, že při letní přeháňce je možné se na lávce schovat pod střechou, a ještě se něco zajímavého dozvědět.

NEGATIVNÍ STRÁNKY NÁVRHU:

Návrh se, možná až příliš, soustředí na formu lávky a opomíjí návaznosti na okolí. Dekorování ploch "Schwarzplanem" města je spíše studentským nebo výstavním formátem použití.

Na tento návrh se můžete podívat zde >>

Návrh č. 3 – Bc. Anna Nimsová

STRUČNÝ KOMENTÁŘ:

Lávka jakoby osazená na místo jeřábem. Pontonový most či lodní kontejner. Tvarově čistá, povrchově dekorativní lávka.

PŘEDNOSTI NÁVRHU:

Koncepčně a konstrukčně jednoduchý, čitelný návrh. Práce s kontrastem plných a průhledných ploch.

NEGATIVNÍ STRÁNKY NÁVRHU:

Chybí užší komunikace s okolím.

Na tento návrh se můžete podívat zde >>

Návrh č. 4 – Bc. Lenka Mandelová

STRUČNÝ KOMENTÁŘ:

Čisté, elegantní a jednoduché řešení. Svým výrazem bude nejspíš působit současně po dlouhou řadu let.

PŘEDNOSTI NÁVRHU:

Elegantní a jednoduché řešení.

NEGATIVNÍ STRÁNKY NÁVRHU:

Nedomyšlené grafické pojednání, které je významnou součástí celkového dojmu. Budoucí náročnost na péči o leštěný nerezový plech, který složí jako zábradlí.

Na tento návrh se můžete podívat zde >>

Návrh č. 5 – Bc. Jan Hibš

STRUČNÝ KOMENTÁŘ:

Čisté a elegantní řešení. Návrh díky rozdvojení části v místě křížení komunikačních tras umožňuje volné promísení cyklistů a chodců.

PŘEDNOSTI NÁVRHU:

Jednoduché a nadčasové řešení lávky. Rozdvojení v napojení na cyklostezku vytvoří pohodlné propojení komunikací.

NEGATIVNÍ STRÁNKY NÁVRHU:

Střídmost a jednoduchost návrhu je v tomto případě zároveň i jeho negativem. Návrh nepřináší do místa ani lokality novou hodnotu. Rozdělení lávky do dvou cest a nutnost realizace zábradlí nad otevřenou částí lávky vytváří necitlivou bariéru v cestě ze stezky i při výstupu z lávky.

Na tento návrh se můžete podívat zde >>

Návrh č. 6 – Bc. Marek Hais

STRUČNÝ KOMENTÁŘ:

Čisté, atmosférické a elegantní řešení. Návrh díky rozšíření části v místě křížení komunikačních tras umožňuje volné promísení cyklistů a chodců – lávka sloužící svým tvarem jako křižovatka, jako místo, kde denně proudí lidi, ale nenutí moc k zastavení ani zamyšlení.

PŘEDNOSTI NÁVRHU:

Čisté a elegantní řešení. Návrh vytváří vlastní příjemný prostor s odcloněním ne úplně esteticky hodnotného okolí. Zvolené trasování a rozvržení lávky velmi přirozeně zapadne do daného místa.

NEGATIVNÍ STRÁNKY NÁVRHU:

Návrh omezuje kontakt s bezprostředním okolím, místo "křižovatky" se stává velmi nepřehledné. Rozšíření pro posezení je spíše limitující nežli přínosné. Pro udržení návrhu v uvažované podobě a konceptu bude nutné upravit širší kontext okolí – pokud by byla lávka realizovaná pouze v nejnutnějším rozsahu zcela se přirozenost a nenucenost splynutí s okolím.

Na tento návrh se můžete podívat zde >>

Návrh č. 7 – Bc. Tereza Dvořáková

STRUČNÝ KOMENTÁŘ:

Lávka v sobě kombinuje všechny aspekty, které si území žádá. Je elegantní, jednoduchá, provozně příjemná a současná. Nesnaží se za každou cenu naroubovat do návrhu skryté významy, ale naopak se snaží vytvořit něco nového, co město posune v budoucnu dál.

PŘEDNOSTI NÁVRHU:

Jednoduché konstrukční řešení, příjemné materiály, provozní návaznost a velmi citlivé pochopení nedostatků místa, které se snaží svou přítomností řešit – a to se jí daří.

NEGATIVNÍ STRÁNKY NÁVRHU:

Uvažovaný prostor pro možnost posezení u plotu se jeví s ohledem na umístění (výhled, který nabízí) jako nadbytečný.

Na tento návrh se můžete podívat zde >>

Návrh č. 8 – Bc. Radek Jakeš

STRUČNÝ KOMENTÁŘ:

Čisté a sebevědomé řešení umožňující příjemné zastavení se v prostoru lávky.

PŘEDNOSTI NÁVRHU:

Návrh počítá s klidovým místem pro zastavení a potkávání se. Střídmý, a přesto sebejistý design.

NEGATIVNÍ STRÁNKY NÁVRHU:

Využití "parteru" jako náplavky není příliš šťastným řešením s ohledem na charakter Ředického potoka. Pozitivní hodnocení sebevědomé architektury je zároveň i jejím negativem. Lávka svým "těžkotonážním" charakterem přebíjí své okolí. Brutalistní nádech lávky pocitově odráží stavby sousedících garáží a z návrhu se vytrácí přirozenost a přívětivost (vlastnosti, které bychom od prostředí v daném kontextu hledali).

Na tento návrh se můžete podívat zde >>

Návrh č. 9 – Bc. Vojtěch Vodička

STRUČNÝ KOMENTÁŘ:

Nápaditý, na první pohled poutavý návrh, který, pokud by se povedl zrealizovat bez kompromisů, které si jistě vyžádá prováděcí dokumentace, by mohl být vyhledávaným místem.

PŘEDNOSTI NÁVRHU:

Nápaditý, výrazný, a přitom jednoduchý koncept. Lávka, po které by byla radost se proběhnout. Návrh reflektuje potřeby místa – řeší, byť ne dostatečně, rozšíření křížení lávky a cyklostezky. Jednoduchým nápadem upravuje prostředí nevzhledných garáží.

NEGATIVNÍ STRÁNKY NÁVRHU:

Návrh je velmi obtížný na zpracování v rámci realizace. Pro dosažení kýženého výsledku bude nutné vynaložit velké množství finančních prostředků, které poměrově neodpovídají charakteru místa uvažovaného záměru. Finální vzhled návrhu bude výrazně ovlivněn některými nutnými orientačními prvky pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu.

Na tento návrh se můžete podívat zde >>

Návrh č. 10 – Bc. Ladislav Podracký

STRUČNÝ KOMENTÁŘ:

Zajímavé technické řešení konzoly s koncovým doplněním a úvaha nad cestou mezi starou a novou zástavbou města.

PŘEDNOSTI NÁVRHU:

Zajímavé technické řešení konzoly s koncovým doplněním a úvaha nad cestou mezi starou a novou zástavbou města.

NEGATIVNÍ STRÁNKY NÁVRHU:

Nedotažená myšlenka padacího mostu, který ve skutečnosti funguje jako prostý nosník. Konzola zasazená do břehu spíše evokuje skokanský můstek. Řešení břehu jako náplavky neodpovídá parametrům a charakteru potoka.

Na tento návrh se můžete podívat zde >>

Návrh č. 11 – Bc. Kristýna Škopková

STRUČNÝ KOMENTÁŘ:

Obecný pojem "když nevíte co s tím, nechte to zarůst zelení" v tomto případě zcela neplatí. Návrh si zajímavým způsobem uchopil myšlenku průchodu branou mezi dvěma světy. Z této lávky by mohla být vyhledávaná přechodová komora z jedné strany na druhou.

PŘEDNOSTI NÁVRHU:

Návaznost na okolí spojená se zážitkem překonání dvou světů. Zajímavá koncepce.

NEGATIVNÍ STRÁNKY NÁVRHU:

Hravé uchopení konceptu velmi ztrácí přenesením do reálného fungování. Z prezentace je čitelná nejistota při hledání funkčního řešení živého porostu. Uvažované kaskádové květníky ubírají svobodu vzletným a lehkým myšlenkám. Řešení břehu v podobě náplavky je z našeho pohledu neadekvátní přístupem vzhledem k charakteru potoka.

Na tento návrh se můžete podívat zde >>

Návrh č. 12 – Bc. Alena Strouhalová

STRUČNÝ KOMENTÁŘ:

Koncepce nepřináší do uvažovaného prostoru přidanou hodnotu. Celkový dojem z návrhu je rozpačitý. Je zde patrné nucené hledání nějakého příběhu, který je ve výsledku kontraproduktivní a neodpovídá charakteru místa.

PŘEDNOSTI NÁVRHU:

Jednoduchá, čitelná konstrukce lávky.

NEGATIVNÍ STRÁNKY NÁVRHU:

Koncepce neodpovídá charakteru místa.

Na tento návrh se můžete podívat zde >>

Návrh č. 13 – Bc. Veronika Koubová

STRUČNÝ KOMENTÁŘ:

Spíše než o lávku samotnou jde v návrhu o zprostředkování zážitku kolemjdoucím. O to přenést se alespoň na pár minut denně na jiný kontinent, vzpomenout na Emila Holuba či jiné cestovatele.

PŘEDNOSTI NÁVRHU:

Začlenění uměleckých děl (sousoší) do návrhu lávky, provázání s okolím, hry světel a stínů, průhledy. Scénické pojetí prostoru.

NEGATIVNÍ STRÁNKY NÁVRHU:

Pro realizaci tohoto návrhu bude nutné přistoupit k dílčím kompromisům z důvodu nákladových (sochy gepardů Michala Gabriela jsou bezpochyby jedinečné) a bezpečnostních ("zapíchané" roxory podél lávky a cyklostezky). Přesto je možné velmi silně pojatou myšlenku cesty savanou udržet citelnou.

Na tento návrh se můžete podívat zde >>

Návrh č. 14 – Bc. František Smatana

STRUČNÝ KOMENTÁŘ:

Poutavá myšlenka propojení betonové konstrukce a prosklení a propojení s cestou Dr. E. Holuba.

PŘEDNOSTI NÁVRHU:

Jednoduché a elegantní řešení.

NEGATIVNÍ STRÁNKY NÁVRHU:

Realizace záměru v uvažované podobě bude vyžadovat velmi náročné technické řešení. Pojednání lávky svým charakterem neodpovídá charakteru daného prostředí.

Na tento návrh se můžete podívat zde >>

Návrh č. 15 – Bc. Eliška Svítilová

STRUČNÝ KOMENTÁŘ:

Lávka s jistou přidanou hravostí. Je otázka, jestli se to od ní opravdu požaduje? Mohla by stát kdekoliv, a to je možná její největší slabina.

PŘEDNOSTI NÁVRHU:

Dřevěná prkna jsou příjemná pro pohyb na lávce, nejen svým průhybem nebo drnčením při přejíždění na kole, ale i pocitem z materiálu samého, z měkkého dotyku, vůně.

NEGATIVNÍ STRÁNKY NÁVRHU:

Rozumíme záměru mít lávku dřevěnou, avšak přihlédneme-li k náklonosti dřevěné konstrukce a nutnosti jejího ošetřování. Hrací prvky – prolézačky budou jistě muset mít nějaký certifikát, kvůli bezpečnosti – to bývá velký problém atypických dětských hřišť. Celkové vyznění koncepce je velmi nesourodé.

Na tento návrh se můžete podívat zde >>

Návrh č. 16 – Bc. Tomáš Kažimír

STRUČNÝ KOMENTÁŘ:

Minimalistické řešení, jehož úspěch bude záležet na precizně provedených detailech a opatřeních proti degradaci dřevěné konstrukce na povětrnosti.

PŘEDNOSTI NÁVRHU:

Jednoduché a elegantní řešení. Propojení s atypickými lavičkami příjemně zceluje prostředí v blízkosti lávky.

NEGATIVNÍ STRÁNKY NÁVRHU:

Velmi složité řešení detailů napojení skleněných částí lávky na dřevěnou konstrukci, kde je veliké riziko možných defektů a zatékání. S ohledem na udržení "čistoty" a elegance návrhu bude velmi náročná údržba a péče o konstrukce.

Na tento návrh se můžete podívat zde >>

Návrh č. 17 – Bc. Nella Raková

STRUČNÝ KOMENTÁŘ:

Navržené řešení vnímá potřeby místa. Reflektuje křížení komunikačních tras a dává více prostoru pro soužití cyklistů a chodců v místě střetu. Návrh také počítá s nevzhledným prostředím přiléhajících garáží a odklání pohledy dřevěným oplocením.

PŘEDNOSTI NÁVRHU:

Navržení řešení vnímá potřeby místa. Poskytuje milé sezení v zálivu lávky s pocitem bezpečí.

NEGATIVNÍ STRÁNKY NÁVRHU:

Návrh není zcela dotažený pro reálné fungování. Rozpačitým dojmem působí stavění "plotu" před plotem.

Na tento návrh se můžete podívat zde >>