Cookie Consent by Free Privacy Policy website Stavební úřad – obecné informace | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Stavební úřad > Stavební úřad – obecné informace

Stavební úřad – obecné informace

Sdílet Facebook Twitter

Plánuji stavět, mám stavbu dokončenou a potřebuji ji užívat, chci změnit účel užívání, potřebuji stavbu odstranit.

Stavby, které nespadají pod režim stavebního zákona jsou definovány v § 79 odst. 2 stavebního zákona.

Nejčastěji se jedná o:

  • stavbu do 25 m² zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderné zařízení, nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci
  • bazén do 40 m² zastavěné plochy na zastavěném stavebním pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku, a jeho související technické zařízení
  • opěrné zdi do výšky 1 m nebo oplocení do výšky 2 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím a které se nacházejí v zastavěném území či v zastavitelné ploše, a další v §79 odst.2 stavebního zákona

Rámcový seznam dokladů potřebných pro podání žádosti z hlediska stavebního zákona ke stažení zde: Doklady k projektové dokumentaci. Doklady se liší podle území, kde se stavba nachází, a podmínkách pro danou stavbu.

Režim umístění a povolení stavby podle stavebního zákona je vázán splněním zákonem stanovených podmínek, postup je řešen s daným pracovníkem stavebního úřadu.

 

Stavební úřad:

Stavební povolení

Ohlášení staveb a povolení stavebních úprav

Užívání staveb

Změna užívání stavby

Odstranění stavby

Územní souhlas

Územní rozhodnutí

Různé – obecný stavební úřad

 

Silniční správní úřad:

Stavební povolení

Užívání staveb

Umístění inženýrských sítí

Výkopy, staveniště, lešení, skládky, kontejnery, kulturní, sportovní a společenské akce

Stanovení dopravního značení

Uzavírky objížďky

Vyhrazení parkovacího místa

Povolování sjezdů

Ohlášení stavebního zámětu na pozemní komunikaci

Různé – silniční správní úřad

 

Územní plánování:

Závazné stanovisko úřadu územního plánování

Změna územního plán

 

Vyvlastnění:

Vyvlastnění

 

Památková péče:

Památková péče